tin tức
Tin tức

Đề xuất những sinh viên nghèo vượt khó, sinh viên có thành tích xuất sắc trong NCKH tham gia Giải thưởng KOVA

Thực hiện theo tinh thần công văn số 01/GTKV/2015, ngày 05/3/2015 của Quỹ Giải thưởng Kova lần thứ 13 - năm 2015, Nhà trường đề nghị các khoa giới thiệu và đề xuất những sinh viên nghèo vượt khó, học giỏi, những sinh viên có thành tích xuất sắc trong NCKH tham gia Giải thưởng Kova lần thứ 13.

Mọi thông tin chi tiết xin xem tại File đính kèm.


Publish: 6/19/2015 - Views: 770 - Lastest update: 6/19/2015 11:14:52 AM
Related