tin tức
thông báo

Tọa đàm về mô hình giáo dục nghệ thuật

Giới thiệu, tọa đàm về mô hình giáo dục nghệ thuật (do TS Juneo Lee Eng Keong, Viện Giáo dục Quốc gia Singarpore phối hợp dự án Hỗ trợ đổi mới giáo dục phổ thông (RGEP) chia sẻ) (Khoa Nghệ thuật chủ trì). Thành phần: toàn thể giảng viên ngành mĩ thuật và các cá nhân quan tâm.

9 giờ sáng thứ hai ngày 9 tháng 10 năm 2017, tại P.703- D3, hội trường khoa Nghệ thuật diễn  ra buổi giới thiệu mô hình giáo dục nghệ thuật Singarpore. Chuyên gia giáo dục nghệ thuật, TS Juneo Lee Eng Keong, Viện Giáo dục Quốc gia Singarpore, người đang phối hợp hỗ trợ dự án Hỗ trợ đổi mới giáo dục phổ thông (RGEP) chia sẻ. Nội dung bao gồm tư liệu giờ dạy; trao đổi về phương pháp dạy học nghệ thuật; chia sẻ kinh nghiệm của Singarpore và một số quốc gia khác.

Thành phần tham dự: Toàn thể các giảng viên ngành mĩ thuật, các giảng viên là nghiên cứu sinh ngành lý luận và phương pháp dạy học bộ môn, các học viên thạc sĩ Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Mĩ thuật. và các cá nhân quan tâm.

Publish: 10/8/2017 - Views: 1413 - Lastest update: 10/8/2017 9:54:17 PM
Related