tin tức
thông báo

THÔNG TIN VỀ VIỆC BỐ TRÍ XE ĐƯA GIẢNG VIÊN ĐI COI THI TẠI QUẢNG NINH

Thông tin chi tiết về việc xe đưa đi công tác coi thi tại Quảng Ninh. Trích nguồn từ công văn số 285-ĐHSPHN-ĐT

CÁC GIẢNG VIÊN ĐI XE SỐ 03 GỒM:

TT Họ và tên Chuyên môn Nhiệm vụ Điểm thi THPT Địa chỉ
1 Đinh Thu Hà Nghệ thuật Coi thi THPT HỒNG ĐỨC Phường Quang Trung, TP Uông Bí
2 Nguyễn Đỗ Hiệp Nghệ thuật Coi thi THPT HỒNG ĐỨC Phường Quang Trung, TP Uông Bí
3 Võ Thị Thu Hoài Nghệ thuật Coi thi THPT HỒNG ĐỨC Phường Quang Trung, TP Uông Bí
4 Nguyễn Thu Hương Nghệ thuật Coi thi THPT HỒNG ĐỨC Phường Quang Trung, TP Uông Bí
5 Nguyễn Tuấn Khoa Nghệ thuật Coi thi THPT HỒNG ĐỨC Phường Quang Trung, TP Uông Bí
6 Đỗ Kiều Linh Nghệ thuật Coi thi THPT HỒNG ĐỨC Phường Quang Trung, TP Uông Bí
7 Triệu Nguyệt Nam Nghệ thuật Coi thi THPT HỒNG ĐỨC Phường Quang Trung, TP Uông Bí
8 Đào Thị Minh Nguyệt Nghệ thuật Coi thi THPT HỒNG ĐỨC Phường Quang Trung, TP Uông Bí
9 Trần Thị Tuyết Nhung Nghệ thuật Coi thi THPT HỒNG ĐỨC Phường Quang Trung, TP Uông Bí
10 Trần Quốc Ninh Nghệ thuật Coi thi THPT HỒNG ĐỨC Phường Quang Trung, TP Uông Bí
11 Nguyễn Thị Mai Phương Nghệ thuật Coi thi THPT HỒNG ĐỨC Phường Quang Trung, TP Uông Bí
12 Ngô Văn Sắc Nghệ thuật Coi thi THPT HỒNG ĐỨC Phường Quang Trung, TP Uông Bí
13 Lê Quang Việt Nghệ thuật Coi thi THPT HỒNG ĐỨC Phường Quang Trung, TP Uông Bí
14 Đặng Thị Hải Yến Nghệ thuật Coi thi THPT HỒNG ĐỨC Phường Quang Trung, TP Uông Bí
15 Phạm Đình Bình Nghệ thuật Phó trưởng điểm THPT HỒNG ĐỨC Phường Quang Trung, TP Uông Bí
16 Trần Hương Giang Nghệ thuật Giám sát THPT HỒNG ĐỨC Phường Quang Trung, TP Uông Bí

 

CÁC GIẢNG VIÊN ĐI XE SỐ 09 GỒM:

TT Họ và tên Chuyên môn Nhiệm vụ Điểm thi THPT Địa chỉ
43 Vũ Hồng Anh Nghệ thuật Coi thi THPT CHU VĂN AN Phường Trần Phú,TP Móng Cái
44 Nguyễn Chí Cường Nghệ thuật Coi thi THPT CHU VĂN AN Phường Trần Phú,TP Móng Cái
45 Bùi Tuấn Giang Nghệ thuật Coi thi THPT CHU VĂN AN Phường Trần Phú,TP Móng Cái

 

BCN khoa đề nghị các giảng viên thực hiện thông báo này.

Publish: 6/16/2017 - Views: 1440 - Lastest update: 6/16/2017 10:56:56 PM
Related