tin tức
thông báo

LỊCH THI HỌC KỲ II (2016-2017) NGÀNH ÂM NHẠC

LỊCH THI HỌC KỲ II (2016-2017)  LỚP 63, 64, 65, 66 ÂM NHẠC

 (từ ngày 15.5 đến hết ngày 10.6.2017)

Thứ

Ngày thi

Giờ

Môn thi

Phòng

GV chấm thi

Lớp

2

15-5

8h30

Chỉ huy HX

 

C. Nguyệt – T. Lân

64

3

16.5

8h30

Tiếng anh CN

 

T. Toán – Mai Anh

63

4

17-5

8h30

THDH

 

C. Thanh – C. Giang

65

6

17-5

2h00

LSAN PT

 

T. Ninh - Yến

63

5

18-5

2h00

KXA 4

 

C. Nguyệt – Mai Anh

65

6

19.5

8h30

PTTP AN 1

 

T. Ninh - Lân

65

2

22-5

8h30

Hát ĐC-HX

 

C. Nguyệt - Lân

66

2

22-5

13h30

KXA 2

 

Hiệp - Yến

65

3

23.5

8h30

Lý thuyết âm nhạc 1

 

C Yến – T. Ninh

66

7

27-5

Cả ngày

Nhạc cụ 6

 

Tổ TNNC

64

3

23-5

Cả ngày

Thanh nhạc 6

 

Tổ TNNC

64

6

26 - 5

8h30 

LSANVN

 

Yến - Hiệp

65

5

25-5

Cả ngày

Thanh nhạc 4

 

Tổ TNNC

65

6

26-5

Cả ngày

Nhạc cụ 2

 

Tổ TNNC

66

2

29.5

8h30

Hát dân ca

 

C. Hoài – C. Trang

66

3

30-5

Cả ngày

Thanh nhạc 2

 

Tổ TNNC

66

4

31.5

Cả ngày

Hòa âm 2

 

Lân - Hiệp

65

5

1.6

8h30

PPDDCT TH

 

Hà - Lân

64

6

2.6

Cả ngày

Nhạc cụ 4

 

Tổ TNNC

65

Publish: 5/11/2017 - Views: 1457 - Lastest update: 5/11/2017 4:54:37 PM
Related