tin tức
thông báo

Thông báo: Khoa Nghệ thuật tổ chức Seminar chủ để: "Tiếng Việt và Âm nhạc:

THÔNG BÁO

Để góp phần thúc đẩy chuyên môn, đồng thời thực hiện lịch trình sinh hoạt chuyên môn định kỳ hàng năm, vào 8h30 sáng ngày 21/04/2017 (sáng thứ sáu tuần này) ngành Sư phạm Âm nhạc, khoa Nghệ thuật, trường ĐHSPHN tổ chức thực hiện buổi Seminar với tiêu đề Tiếng Việt và Âm nhạc.

Buổi Seminar sẽ diễn ra 120 phút với nội dung chính thảo luận về nghệ thuật giữa Tiếng Việt và Âm nhạc. Trong đó, 60 phút đầu được trình bày bởi Nhạc sĩ Dương Thụ, 60 phút còn lại dành cho những câu hỏi thảo luận đặt ra trực tiếp nhằm trao đổi làm sáng rõ thêm vấn đề xung quanh nội dung chính nêu trên.

Ban Chủ nhiệm khoa đề nghị các cán bộ, giảng viên, các em sinh viên ngành Âm nhạc, cũng những quý khách quan tâm có mặt tham dự để buổi thảo luận diễn ra được chất lượng. Lưu ý: ngành Âm nhạc không ai vắng mặt.

Trân trọng thông báo!

 

                                                Hà Nội, ngày 17/04/2017

                                                  BCN khoa chuyên trách

                                                      TS Trần Bảo Lân

Publish: 4/19/2017 - Views: 783 - Lastest update: 4/19/2017 3:29:22 PM
Related