tin tức
thông báo

THÔNG BÁO HỌP KHOA NGÀY 15 THÁNG 3 NĂM 2017.

THÔNG BÁO HỌP KHOA THÁNG 3

Thời gian: 14h00 ngày 15 tháng 3 năm 2017

Địa điểm: Phòng họp khoa 608 giảng đường D3

Nội dung: - Thông báo, triển khai các hoạt động Tư vấn TS

                - Thông báo về cơ cấu nhân sự mới.

                - Các đoàn thực tập báo cáo các hoạt động đang diễn ra ở các trường và phân công nhiệm vụ kiểm tra, hỗ trợ các đoàn thực tập.

                - .............

              

Publish: 3/14/2017 - Views: 1150 - Lastest update: 3/14/2017 10:05:05 AM
Related