tin tức
thông báo

Kế hoạch tham gia chấm vòng sơ khảo cuộc thi " Chiếc ô tô mơ ước" lần thứ VI

Lịch công tác của các giảng viên ngành Mỹ thuật

THÔNG BÁO

Nhằm hỗ trợ tốt nhất công tác chuyên môn cho Vụ Tiểu học và công ty TOYOTA trong cuộc thi  Chiếc ô tô mơ ước lần thứ VI. Ban chủ nhiệm khoa Nghệ thuật thông báo:

Đề nghị toàn bộ các đồng chí Họa sĩ -  Giảng viên ngành mỹ thuật trong khoa sắp xếp trước công việc cá nhân trong hai ngày 11 và 12 tháng 3 năm 2017 (thứ 7 và chủ nhật) để tập trung tham gia chấm vòng sơ khảo cuộc thi nói trên tại tầng 7-D3. Các thông tin chi tiết sẽ được trưởng các bộ phân thông báo tại văn phòng khoa.

Trân trọng!

Publish: 3/4/2017 - Views: 972 - Lastest update: 3/4/2017 10:13:07 PM
Related