tin tức
sự kiện

Hội thảo khoa học: “Giáo dục giá trị truyền thống Việt Nam thông qua tác phẩm mĩ thuật – Lí thuyết và thực tiễn”

Ngày 27 tháng 12 năm 2019, tại khoa Nghệ thuật, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội diễn ra Hội thảo khoa học toàn quốc “Giáo dục giá trị truyền thống Việt Nam thông qua tác phẩm mĩ thuật – lí luận và thực tiễn”.

 Đây là Hội thảo trong khuôn khổ triển khai thực hiện nhiệm vụ “Nghiên cứu ứng dụng tác phẩm mĩ thuật trong giáo dục giá trị truyền thống Việt Nam cho trẻ mầm non và học sinh tiểu học” thuộc chương trình trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia, giai đoạn 2016-2020: “Nghiên cứu phát triển khoa học giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục Việt Nam”. Hội thảo với mục tiêu trở thành diễn đàn chia sẻ các nghiên cứu lí thuyết, cơ sở pháp lí của việc ứng dụng tác phẩm mĩ thuật trong giáo dục giá trị truyền thống Việt Nam cho trẻ mầm non và học sinh tiểu học.
Tại Hội thảo, các nhà khoa học đã công bố và tập trung thảo luận những vấn đề lí luận về hệ giá trị truyền thống và giáo dục giá trị truyền thống cho trẻ em. Nhiều quan điểm về hệ giá trị truyền thống, giá trị đạo đức truyền thống, giá trị văn hóa truyền thống được đưa ra bàn luận và so sánh với những phẩm chất cần hình thành cho học sinh được quy định trong chương trình phổ thông 2018, phẩm chất con người Việt Nam trong tương lai.

Trên cơ sở đó, bước đầu những vấn đề mấu chốt của Hội thảo đã được làm sáng rõ: 1- Định hướng về hệ giá trị truyền thống Việt Nam cần được giáo dục cho trẻ mầm non và học sinh tiểu học; 2- Sự phù hợp giữa giáo dục giá trị truyền thống, giáo dục mĩ thuật với trẻ mầm non và học sinh tiểu học; 3- Kinh nghiệm và thực tiễn giáo dục giá trị truyền thống thông qua tác phẩm mĩ thuật cho trẻ mầm non và học sinh tiểu học ở Việt Nam trong khu vực và thế giới; 4- Điều kiện và phương thức thực hiện giáo dục giá trị truyền thống qua tác phẩm mĩ thuật cho trẻ mầm non và học sinh tiểu học ở Việt Nam hiện nay.

Hội thảo có đóng góp trực tiếp vào sự nghiệp giáo dục nói chung và giáo dục nghệ thuật nói riêng ở Việt Nam, nhất là khẳng định sự phù hợp của việc ứng dụng tác phẩm mĩ thuật trong giáo dục giá trị truyền thống Việt Nam cho trẻ mầm non và học sinh tiểu học.

Một số hình ảnh của Hội thảo:

TS. Phạm Văn Tuyến, trưởng khoa Nghệ thuật - ĐHSPHN - Chủ trì hội thảo

TS Vũ Thu Hương - Chuyên gia giáo dục


ThS Nguyễn Khắc Tú - Vụ giáo dục tiểu học - Bộ giáo dục và đào tạo


GS.TS Trương Quốc Bình - Uỷ viên hội đồng Di sản văn hóa quốc gia, Nguyên giám đốc Bảo Tàng Mỹ thuật Việt Nam.


Họa sĩ Trần Quang Thái - Phó trưởng phòng chuyên môn Hội Mỹ thuật Việt Nam


Các nhà khoa học tham gia hội thảo chụp ảnh lưu niệm

Publish: 1/6/2020 - Views: 1021 - Lastest update: 1/6/2020 10:29:13 AM
Related