tin tức
sự kiện

ĐOÀN TƯ VẤN TUYỂN SINH TẠI TUYÊN QUANG

HỖ TRỢ HỌC SINH CÓ NĂNG KHIẾU NGHỆ THUẬT CHỌN ĐÚNG NGÀNH MÌNH YÊU THÍCH LÀ MỘT VIỆC LÀM QUAN TRỌNG. NHẤT LÀ TRONG BỐI CẢNH NGÀNH NGHỆ THUẬT ĐANG THIẾU GIÁO VIÊN TRẦM TRỌNG

Năm 2017 này, khoa sẽ phối hợp với với các địa phương, các nhà trường Trung học phổ thông để thực hiện các đợt tư vấn ngành nghề cho học sinh. Cuối tháng 3 chúng tôi sẽ cùng phối hợp với Tỉnh Đoàn Quảng Ninh trong việc hỗ trợ học sinh lựa chọn ngành nghề cho tương lai của các em.

Mục tiêu của khoa Nghệ thuật là tổ chức các đoàn đi tư vấn cho học sinh tại các nhà trường THPT. Qua các hoạt động trải nghiệm và thông tin cụ thể về công tác tuyển sinh của nhà trường Đại học Sư phạm Hà Nội và khoa Nghệ thuật nói riêng, chúng tôi mong muốn giúp các học sinh bước đầu xác định được năng khiếu của bản thân và lắng nghe tình yêu ngành nghề của các em. Nhưng việc làm như vậy hy vọng có thể thúc đẩy nhận thức xã hội về lĩnh vực giáo dục nghệ thuật. Chúng tôi cũng giúp đỡ cho các học sinh có nhu cầu lựa chọn học sư phạm Âm nhạc, sư phạm Mỹ thuật tại trường Đại học Sư phạm Hà Nội để họ tư tin hơn với bản thân và chuẩn bị tâm thế tót hơn cho lộ trìn bước vào ngưỡng cửa trường Đại học.

Đoàn công tác chụp ảnh cùng thầy Thạch Văn Bắc - Hiệu trường trường THPT ATK Tân Trào, Sơn Dương, Tuyên Quang

Publish: 3/10/2017 - Views: 826 - Lastest update: 3/10/2017 10:37:27 AM
Related