nghiên cứu khoa học
đề tài - dự án nghiên cứu khoa học

ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN NGHỆ THUẬT, THỰC TIỄN VÀ NHẬN ĐỊNH

Bài viết đề cập đến quá trình đào tạo giáo viên tại Việt Nam nói chung, khoa Nghệ thuật nói riêng, nêu các vấn đề thực trạng và quan điểm nhận định, đề xuất với các cấp quản lý. Tác giả: Phạm Văn Tuyến Nội dung đã công bố trong hội thảo khoa học tại trường Đại học Sư phạm Hà Nội năm 2016

Publish: 3/4/2017 - Views: 450 - Lastest update: 3/4/2017 10:39:59 PM
Related