nghiên cứu khoa học
đề tài - dự án nghiên cứu khoa học
HỘI THẢO KHOA HỌC TOÀN QUỐC HỘI THẢO KHOA HỌC TOÀN QUỐC "GIÁO DỤC GIÁ TRỊ TRUYỀN THỐNG VIỆT NAM THÔNG QUA TÁC PHẨM MĨ THUẬT - LÝ THUYẾT VÀ THỰC TIỄN"

Trân trọng kính mời các chuyên gia, các nhà khoa học trong và ngoài nước đăng ký tham gia hội thảo. Thông tin chi tiết trong thông báo dưới đây. Chúng tôi sẽ gửi thông báo qua đường bưu điện nếu ...

Public: 8/1/2019 Đọc tiếp
ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN NGHỆ THUẬT, THỰC TIỄN VÀ NHẬN ĐỊNH ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN NGHỆ THUẬT, THỰC TIỄN VÀ NHẬN ĐỊNH

Bài viết đề cập đến quá trình đào tạo giáo viên tại Việt Nam nói chung, khoa Nghệ thuật nói riêng, nêu các vấn đề thực trạng và quan điểm nhận định, đề xuất với các cấp quản lý. Tác giả: Phạm Văn ...

Public: 3/4/2017 Đọc tiếp