nghiên cứu khoa học
đề tài - dự án nghiên cứu khoa học
ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN NGHỆ THUẬT, THỰC TIỄN VÀ NHẬN ĐỊNH ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN NGHỆ THUẬT, THỰC TIỄN VÀ NHẬN ĐỊNH

Bài viết đề cập đến quá trình đào tạo giáo viên tại Việt Nam nói chung, khoa Nghệ thuật nói riêng, nêu các vấn đề thực trạng và quan điểm nhận định, đề xuất với các cấp quản lý. Tác giả: Phạm Văn ...

Public: 3/4/2017 Đọc tiếp