hợp tác
hợp tác trong nước
CUỘC THI VẼ TRANH CHỦ ĐỀ CHIẾC Ô TÔ MƠ ƯỚC ĐÃ THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP CUỘC THI VẼ TRANH CHỦ ĐỀ CHIẾC Ô TÔ MƠ ƯỚC ĐÃ THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP

Khoa Nghệ thuật trường Đại học Sư Phạm Hà Nội lần thứ hai được ban tổ chức tin tưởng lựa chọn là đơn vị phối kết hơp trong việc tổ chức tiếp nhận và chấm thi trong cuộc thi "Chiếc ô tô mơ ước" năm ...

Public: 3/29/2017 Đọc tiếp
Nhận tác phẩm Cuộc thi vẽ tranh Quốc tế Toyota với chủ đề “Chiếc ô tô mơ ước” lần thứ VI Nhận tác phẩm Cuộc thi vẽ tranh Quốc tế Toyota với chủ đề “Chiếc ô tô mơ ước” lần thứ VI

Khoa Nghệ thuật phối hợp Vụ tiểu học, Bô giáo dục và Đào tạo và TOYOTA tổ chức tiếp nhận tác phẩm dự thi về "Cuộc thi vẽ tranh Quốc tế Toyota với chủ đề “Chiếc ô tô mơ ước” lần thứ VI" - Nơi nhận: ...

Public: 2/25/2017 Đọc tiếp