hợp tác
hợp tác quốc tế
Phối hợp với công ty Koei Tecmo Software Vietnam về tuyển dụng nhân sự là sinh viên năm 2018. Phối hợp với công ty Koei Tecmo Software Vietnam về tuyển dụng nhân sự là sinh viên năm 2018.

Giới thiệu và tư vấn việc làm, thông tin tuyển dụng đối với sinh viên ngành mĩ thuật

Public: 4/1/2019 Đọc tiếp
CHƯƠNG TRÌNH NGHỆ THUẬT GIAO LƯU VỚI NGHỆ SĨ NGƯỜI PHÁP XAVIER NICOLET. CHƯƠNG TRÌNH NGHỆ THUẬT GIAO LƯU VỚI NGHỆ SĨ NGƯỜI PHÁP XAVIER NICOLET.

Một chương trình nghệ thuật đặc biệt giữa Khoa Nghệ thuật và nghệ sĩ Ghita người Pháp Xaviet Niconet được diễn ra vào chiều ngày 2 tháng 3 năm 2018. Đây là một hoạt động nghệ thuật đầu xuân của khoa ...

Public: 4/1/2019 Đọc tiếp
Khóa học Mùa hè Fulbright YSEALI tìm ứng viên Khóa học Mùa hè Fulbright YSEALI tìm ứng viên

Các thành viên thuộc Sáng kiến Thủ lĩnh trẻ Đông Nam Á (YSEALI) khắp Việt Nam được mời dự khóa học Mùa hè Fulbright hai tuần.

Public: 6/19/2015 Đọc tiếp