Đào tạo
đào tạo

ĐÀO TẠO 2 CHƯƠNG TRÌNH SONG SONG - CƠ HỘI MỚI CHO SINH VIÊN

GIỚI THIỆU VỀ MÔ HÌNH ĐÀO TẠO CHƯƠNG TRÌNH THỨ 2 CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI. ĐÂY LÀ CƠ HỘI CHO SINH VIÊN ĐƯỢC CẤP 2 BẰNG SAU MỘT KHÓA HỌC. BẤT KỂ SINH VIÊN NÀO CỦA NHÀ TRƯỜNG (BAO GỒM CẢ SINH VIÊN NGHỆ THUÂT) SẼ CÓ CƠ HỘI HỌC MỘT NGÀNH KHÁC SONG SONG MÀ KHÔNG PHẢI THI ĐẦU VÀO.

Publish: 7/21/2017 - Views: 436 - Lastest update: 7/21/2017 9:40:34 AM
Related