đào tạo
tuyển sinh

Thông tin tuyển sinh Khoa Nghệ Thuật 2016

Khoa: Nghệ thuật -Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

1. Địa chỉ: Nhà D3 – ĐHSPHN; Điện thoại: 043 7547594;

2. Đội ngũ cán bộ:

- Cán bộ giảng dạy: 36 giảng viên, trong đó có 04 TS; 03 Tiến sĩ, 32 Thạc sĩ.

- Cán bộ hành chính: 02 cán bộ.

3. Đào tạo:

- Đào tạo đại học:

+ Quy mô sinh viên chính quy: 400 sinh viên/4 khóa.

+ Đào tạo 02 mã ngành với 2 chương trình đào tạo:

* Chương trình đào tạo: Sư phạm Âm nhạc, mã ngành D1400221

+ Mục tiêu: Đào tạo giáo viên Âm nhạc có đủ phẩm chất và năng lực thực hiện hiệu quả các chương trình giáo dục bậc THPT, Trung cấp, Cao đẳng và Đại học.

+ Cơ hội nghề nghiệp sau tốt nghiệp: Là giáo viên dạy ở trường THCS, THPT, giáo viên ở trường Trung cấp, Cao đẳng và giảng viên Đại học; chuyên viên nghiên cứu;  cán bộ hành chính ở một số cơ sở giáo dục và quản lý giáo dục có liên quan đến lĩnh vực này.

* Chương trình đào tạo: Sư phạm Mỹ thuật, mã ngành D1400222

+ Mục tiêu: Đào tạo giáo viên Mỹ thuật có đủ phẩm chất và năng lực thực hiện hiệu quả các chương trình giáo dục bậc THPT, Trung cấp, Cao đẳng và Đại học.

+ Cơ hội nghề nghiệp sau tốt nghiệp: Là giáo viên dạy ở trường phổ thông, giáo viên ở trường Trung cấp, Cao đẳng và giảng viên Đại học; chuyên viên nghiên cứu, cán bộ hành chính ở một số cơ sở giáo dục và quản lý giáo dục có liên quan đến lĩnh vực này.

4. Tuyển sinh:

- Hàng năm khoa tuyển sinh khoảng: 100 sinh viên.

- Tuyển sinh năm 2016:

+ Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước;

+ Phương thức tuyển sinh: Dựa vào kết quả kỳ thi PTTH Quốc gia tại các cụm thi do các trường đại học chủ trì tổ chức;

+ Điều kiện xét tuyển: Tốt nghiệp THPT và có hạnh kiểm các kỳ đều đạt loại khá trở lên;

+ Tổ hợp các môn xét tuyển: SP Âm nhạc: (Ngữ văn, Thẩm âm và tiết tấu, Hát); SP Mỹ thuật: (Ngữ văn, Hình họa chì, Trang trí);

+ Thi môn Năng khiếu:

Ngành SP Âm nhạc: Các môn Năng khiếu: Môn Thẩm âm – Tiết tấu( hệ số 1);Môn Hát( hệ số 2).

Ngành SP Mỹ thuật: Các môn Năng khiếu: Môn Hình họa chì (tượng chân dung người( hệ số 2); Môn Trang trí (hệ số 1).

Publish: 3/14/2016 - Views: 790 - Lastest update: 3/14/2016 3:41:35 PM
Related