đào tạo
tuyển sinh

ĐÀO TẠO MỚI 5400 GIÁO VIÊN ÂM NHẠC, MỸ THUẬT ĐỂ ĐÁP ỨNG CHƯƠNG TRÌNH GDPT MỚI

Bài viết được dẫn lại từ trang điện từ BAOMOI.COM. Đây là cơ hội cho các thí sinh dự thi sư phạm Âm nhạc, sư phạm Mỹ thuật với đầu ra đã được định sẵn.

Trong chương trình giáo dục phổ thông mới, môn âm và mỹ thuật sẽ lần đầu tiên được đưa vào dạy ở bậc trung học phổ thông. Do chưa có trong chương trình giáo dục hiện hành nên ngành giáo dục cũng chưa có đội ngũ giáo viên này.

Theo tính toán của Bộ Giáo dục và Đào tạo, nếu mỗi trường trung học phổ thông dự kiến bố trí một giáo viên âm nhạc và một giáo viên mỹ thuật thì cần đào tạo khoảng 2.700 giáo viên âm nhạc và 2.700 giáo viên mỹ thuật.

Ông Hoàng Đức Minh, Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo, cho biết, Bộ sẽ ban hành các chương trình đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý trường phổ thông thống nhất trong cả nước, trong đó có chương trình đào tạo giáo viên dạy các môn mới.

Các sở, phòng giáo dục và đào tạo các địa phương có trách nhiệm phối hợp với các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng giáo viên đề xuất nhu cầu đào tạo giáo viên dạy các môn theo chương trình đào tạo mới. Các cơ sở đào tạo giáo viên nghệ thuật thực hiện đào tạo giáo viên âm nhạc, mỹ thuật để dạy môn học giáo dục nghệ thuật ở cấp trung học phổ thông.

Theo lộ trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo, chương trình giáo dục phổ thông mới sẽ được áp dụng theo hình thức cuốn chiếu, từ năm học 2020-2021 với lớp 1, từ năm học 2021-2022 với lớp 6 và từ năm học 2022-2023 với lớp 10./.

trích dẫn từ nguồn:

https://baomoi.com/s/c/29359718.epi?utm_source=desktop&utm_medium=facebook&utm_campaign=share&fbclid=IwAR1n4bC5yD-KeAqZ2vTzsh1f2R7SqUh0PROkDgpHnu_4h4qdgPChb9FJVd0
Publish: 2/13/2019 - Views: 1383 - Lastest update: 2/13/2019 11:51:01 PM
Related