đào tạo
tuyển sinh

Sẽ thiếu trầm trọng giáo viên Nghệ thuật sau 2018 khi áp dụng CT giáo dục phổ thông mới

..., tôi đang lo thiếu giáo viên, nếu đưa các môn nghệ thuật vào dạy ở THPT. Bởi vì hiện nay các trường THPT không có giáo viên dạy những môn này. Chỉ cần bổ sung mỗi trường một giáo viên Mỹ thuật và một giáo viên Âm nhạc thì số giáo viên cần bổ sung cũng đã lên tới khoảng 6.000 người.

SẼ THIẾU GIÁO VIÊN ÂM NHẠC, MỸ THUẬT

NHẤT LÀ GIÁO VIÊN ĐẠT CHUẨN ĐỂ DẠY Ở TRƯỜNG THPT (CÁP 3)

THEO ĐỊNH HƯỚNG NĂNG LỰC HƯỚNG TỚI ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP.

(Hai câu chuyện sau đây là thuộc nội dung trả lời của tổng công trình sư Chương trình giáo dục phổ thông mới - GS. Nguyễn Minh thuyết mà chúng ta càn quan tâm. Đồng thời hy vọng sẽ có chuyển biến trong xã hội và nhất là trong các thí sinh chọn nghề vào đại học năm 2017 này.


CÂU CHUYỆN THỨ NHẤT

Tám năng lực cốt lõi nêu trong dự thảo CT tổng thể là những năng lực mà bất kỳ người nào cũng cần có để sống và làm việc.

Trước hết là ba năng lực chung mà môn học và hoạt động giáo dục nào cũng cần và có thể hình thành, phát triển cho học sinh, gồm: năng lực tự chủ, năng lực hợp tác và năng lực sáng tạo. Năng lực tự chủ được thể hiện trong mối quan hệ của mỗi người với bản thân. Năng lực hợp tác được thể hiện trong mối quan hệ của mỗi người với người khác. Năng lực sáng tạo được thể hiện trong mối quan hệ của mỗi người với công việc.

Nhóm thứ hai là những năng lực đặc thù do một hoặc một vài môn học kiến tạo thành, bao gồm: năng lực sử dụng ngôn ngữ (gắn với các môn Ngữ văn, Ngoại ngữ), năng lực thẩm mỹ (gắn với các môn Nghệ thuật), năng lực tính toán (gắn với Toán và các môn khoa học tự nhiên), năng lực tin học và năng lực thể chất.

CÂU CHUYÊN THỨ 2

Sẽ thiếu giáo viên nghệ thuật

Cho phép học sinh tự chọn môn học, liệu có xảy ra hiện tượng dư thừa giáo viên một số môn; và nếu có hiện tượng đó thì sẽ giải quyết như thế nào?

Số liệu khảo sát ban đầu cho thấy việc chọn môn học của học sinh không đến mức quá chênh lệch.

Vả lại, CT đã bố trí một năm lớp 10 làm năm dự hướng, học sinh học đều tất cả các môn nên chuyện dư thừa giáo viên khó xảy ra.

Ngược lại, tôi đang lo thiếu giáo viên, nếu đưa các môn nghệ thuật vào dạy ở THPT. Bởi vì hiện nay các trường THPT không có giáo viên dạy những môn này. Chỉ cần bổ sung mỗi trường một giáo viên Mỹ thuật và một giáo viên Âm nhạc thì số giáo viên cần bổ sung cũng đã lên tới khoảng 6.000 người.

Nhưng nếu đổi mới CT GDPT mà chỉ giới hạn trong phạm vi sắp xếp 8 môn học Văn, Sử, Địa, Toán, Lý, Hóa,  Sinh, Công nghệ thì điều đó chưa đáp ứng được định hướng nghề nghiệp của học sinh và  khó có thể nói đó là đổi mới căn bản và toàn diện

Dĩ nhiên, trước mắt có thể áp dụng biện pháp mời giảng viên các trường mỹ thuật, âm nhạc đến dạy theo hình thức hợp đồng. Nhưng về lâu về dài thì Nhà nước có trách nhiệm giải quyết vấn đề này.  

NGUỒN: http://vietnamnet.vn/vn/giao-duc/khoa-hoc/chuong-trinh-giao-duc-pho-thong-moi-co-duc-toc-bat-dat-352076.html

Publish: 3/5/2017 - Views: 22591 - Lastest update: 3/5/2017 11:05:11 AM
Related