đào tạo
tuyển sinh

THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2017

Mục tiêu cơ bản của bài thi năng khiếu: 1. Tuyển được những thí sinh thật sự có năng khiếu về Âm nhạc hoặc Mỹ thuật dựa trên các tiêu chí chuyên môn và khoa học để thẩm định, nhận dạng năng khiếu chuyên biệt. 2. Tuyển được những thí sinh có năng khiếu mà có thể chưa được học qua các lớp học cơ bản về Âm nhạc, Mỹ thuật. 3. Tuyển được tân sinh viên yêu nghệ thuật, có năng lực học tập và có khả năng phát triển chuyên môn lâu dài.

THÔNG TIN TUYỂN SINH

 

Khoa: Nghệ thuật -Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

1. Địa chỉ: Nhà D3 – ĐHSPHN; Điện thoại: 043 7547594;

2. Đội ngũ cán bộ:

- Cán bộ giảng dạy: 36 giảng viên, trong đó có 01 Phó giáo sư Tiến sĩ, 03 Tiến sĩ, 32 Thạc sĩ.

- Cán bộ hành chính: 02 cán bộ.

3. Đào tạo:

- Đào tạo đại học:

+ Quy mô sinh viên chính quy: 400 sinh viên/4 khóa.

+ Đào tạo 02 mã ngành với 2 chương trình đào tạo:

* Chương trình đào tạo: Sư phạm Âm nhạc, mã ngành D1400221

+ Mục tiêu: Đào tạo giáo viên Âm nhạc có đủ phẩm chất và năng lực thực hiện hiệu quả các chương trình giáo dục Âm nhạc các bậc học phổ thông, Trung cấp, Cao đẳng và Đại học.

+ Cơ hội nghề nghiệp sau tốt nghiệp: Là giáo viên dạy Âm nhạc và hoạt động phong trào ở trường Tiểu học, THCS, đặc biệt là bậc THPT sau 2018; giáo viên ở trường Trung cấp, Cao đẳng và giảng viên Đại học; chuyên viên ở một số cơ sở giáo dục, các vụ, viện nghiên cứu và quản lý giáo dục có liên quan đến lĩnh vực này.

* Chương trình đào tạo: Sư phạm Mỹ thuật, mã ngành D1400222

+ Mục tiêu: Đào tạo giáo viên Mỹ thuật có đủ phẩm chất và năng lực thực hiện hiệu quả các chương trình giáo dục mĩ thuật các bậc học phổ thông, Trung cấp, Cao đẳng và Đại học. Trú trọng định hướng nghề nghiệp cho học sinh bậc THPT.

+ Cơ hội nghề nghiệp sau tốt nghiệp: Là giáo viên dạy Mĩ thuật và hoạt động phong trào ở trường Tiểu học, THCS, đặc biệt là bậc THPT sau 2018; giáo viên ở trường Trung cấp, Cao đẳng và giảng viên Đại học; chuyên viên ở một số cơ sở giáo dục, các vụ, viện nghiên cứu và quản lý giáo dục có liên quan đến lĩnh vực này.

4. Tuyển sinh:

- Hàng năm khoa tuyển sinh khoảng: 100 sinh viên.

- Tuyển sinh năm 2017:

+ Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước;

+ Phương thức tuyển sinh: Thi năng khiếu và xét tuyển môn Ngữ văn dựa vào kết quả kỳ thi PTTH Quốc gia năm 2017.

+ Điều kiện xét tuyển: Tốt nghiệp THPT và có hạnh kiểm các kỳ đều đạt loại khá trở lên;

+ Tổ hợp các môn xét tuyển: SP Âm nhạc: (Văn, Thẩm âm và tiết tấu, Hát);

    SP Mỹ thuật: (Văn, Hình họa chì, Trang trí);

+ Thi môn Năng khiếu:

Ngành SP Âm nhạc: Các môn Năng khiếu: Môn Thẩm âm – Tiết tấu (hệ số 1);  Môn Hát (hệ số 2).

Ngành SP Mỹ thuật: Các môn Năng khiếu: Môn Hình họa chì (tượng chân dung người (hệ số 2); Môn Trang trí (hệ số 1).

Publish: 2/24/2017 - Views: 786 - Lastest update: 2/24/2017 10:29:24 AM
Related