đào tạo
đào tạo đại học

Thông báo về lịch họp và danh sách đoàn thực tập sư phạm đợt 1, đợt 2 năm học 2014-2015

Theo công văn số 29/ĐHSPHN-ĐT ngày 23/1/2015 của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Xem công văn tại đây

Xem lịch họp các đoàn TTSP đợt 1 tại đây

Xem danh sách sinh viên các đoàn TTSP đợt 1 tại đây

Xem lịch họp các đoàn TTSP đợt 2 tại đây

Xem danh sách sinh viên các đoàn TTSP đợt 2 tại đây

Publish: 6/19/2015 - Views: 1252 - Lastest update: 6/19/2015 1:38:39 PM
Related